หจก.ไทยพัฒนสมุทร (คานเรือเจ็กกั้ว)

 

129 หมู่ 9 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

TEL : 086-3399-705 / 085-199-7787

FAX : 02-707-3608