สิ่งอำนวยความสะดวก (Facility)

 

  • เครื่องกว้านสำหรับดึงเรือ
Winch x 2          เครื่อง
  • เครื่องกว้านสำหรับย้ายเรือ
Small winch x 1        เครื่อง
  • เครื่องกลึง 
Lathe machines x 8          เครื่อง
  • เครื่องพ่นน้ำแรงดันสูง 2,500 Bar
Ultra-high pressure machines x 1          เครื่อง
  • เครื่องพ่นน้ำแรงดัง 300 Bar
High pressure machines x 1          เครื่อง
  • เครื่องเจาะมิลลิ่ง
Milling machines x 5          เครื่อง
  • เครื่องตัดเพลา
Shaft cutting machines x 2          เครื่อง
  • ปั๊มลม
Air pump x 2          เครื่อง
  • เครนเหนือศีรษะ
Overhead crane x 3          ตัว
  • ตู้เชื่อม
Welding machines   x 15        ตู้