เกี่ยวกับเรา

 

 

     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนสมุทร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 เดิมรู้จักกันในชื่อ “คานเรือเจ้กกั้ว” ตั้งอยู่ เลขที่ 129 หมู่ 9 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 ดำเนินธุรกิจซ่อมเรือ ต่อเรือและสร้างเรือทุกชนิด โดยมีพื้นฐานการทำงานเริ่มต้นมาจากการซ่อมทำเรือประมงพื้นบ้านและมาขยายฐานลูกค้ามาเป็นให้บริการเรือทุกชนิดในปัจจุบัน เราเป็นองค์กรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์มากว่า 50 ปี เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านในการดำเนินงานและให้คำแนะนำ รับบริการงานต่อเรือและซ่อมเรือมาอย่างยาวนาน ซึ่งนอกจากนี้ยังมีงานบริการด้านเครื่องกลเรือ เครื่องมือทำประมง เครื่องทุ่นแรงบนเรือทุกแขนงและรองรับงานทุกส่วนของการซ่อมและสร้างเรือในปัจจุบัน     ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนสมุทร ประกอบกิจการคานเรือ ให้บริการงานต่อเรือและซ่อมบำรุงเรือ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากฝ่ายวิศวกรรมเรือ บริการจัดทำแบบเรือหรือส่วนอื่น ๆ ของเรือ ในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงจัดทำรายงาน การคำนวณสำหรับยื่นให้กับหน่วยงานกรมเจ้าท่าเพื่อดำเนินการขอยื่นจดใบอนุญาติใช้, ใบทะเบียนเรือ ให้กับเรือทุกประเภท ยกตัวอย่างเช่น เรือประมงพื้นบ้าน เรือประมงพานิชย์ เรือโดยสาร เรือนำเที่ยว เรือโป๊ะ เรือยนต์ลากจูง แพข้ามฟาก โป๊ะข้ามฟาก โป๊ะเทียบเรือ เรือคาตามารัน รวมไปถึงเรือที่มีวัสดุเป็นไม้ เหล็ก อลูมิเนียม ไฟเบอร์กลาส อีกด้วย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เพื่อให้ ไทยพัฒนสมุทร เป็นแบรนด์ที่ลูกค้ายอมรับ ในอุตสาหกรรมการต่อเรือ, การซ่อมเรือและจัดหาอุปกรณ์สำหรับเรือขนาดกลางทุกประเภท

โดยเน้นกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและราคาเป็นที่น่าพอใจให้แก่ลูกค้าของเรา

 

ภารกิจ (Mission)

ไทยพัฒนสมุทร มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยวิธีการที่มีคุณภาพและพัฒนาทีมงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

Quality Assurance

- ISO 9001:2015